DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

 
DOCUMENTE NECESARE:
 
  • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
  • actul de identitate, în cazul deteriorării;
  • certificatul de naştere, original şi copie;
  • certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;
  • un document oficial cu fotografie, de dată recentă – permis de conducere, original şi copie, sau paşaport, original şi copia filei cu imaginea şi datele solicitantului -pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.;
  • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

.

.

.

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©