DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Furnizări date RNEP

Activitatea de furnizare date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor se face în conformitate cu :

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Regulamentul ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor ).
  • Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE ) 2016/679.
    Orice cerere privind furnizarea de date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor va cuprinde în mod obligatoriu și explicit temeiul juridic al solicitării datelor și scopul colectării acestora. 

Contravaloarea furnizării sau verificării unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, este în valoare de 1 leu/informație/persoană.

Modalități de plată

Taxa de furnizare/verificare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în valoare de 1 leu/informație/persoană, se poate achita:

  • în contul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, RO86TREZ6215033XXX019380, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara, cod de înregistrare fiscală 17182853 ( la Trezorerie, Poștă, CEC, Bancă )
  • la caseria de la sediul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, din Mun. Timișoara – 300081, str. Franz Liszt, nr. 3, jud. Timiș.

La nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal este domnul Barbu Andrei, tel. 0356/455455,  fax. 0256/203228, e-mail : dept@cjtimis.ro.

 

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©