DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Furnizări date RNEP

Activitatea de furnizare date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor se face în conformitate cu :

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Regulamentul ( UE ) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor ).
  • Legea nr. 190 din 18.07.2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE ) 2016/679.
    Orice cerere privind furnizarea de date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor va cuprinde în mod obligatoriu și explicit temeiul juridic al solicitării datelor și scopul colectării acestora. 

La nivelul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal este domnul Barbu Andrei, tel. 0356/455455,  fax. 0256/203228, e-mail : dept@cjtimis.ro.

.

.

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©