DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Scutiri de taxe

În temeiul prevederilor art. 45 din H.G. nr. 295/2021, şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor poate acorda scutire de la plata cheltuielilor de producere şi de eliberare a actelor de identitate, în următoarele situaţii:

  • pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor care fac obiectul unor măsuri de ocrotire şi protecţie socială şi/sau nu realizează venituri, respectiv: copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă, aflate în unităţi de ocrotire şi protecţie socială, persoanele cu handicap ori care beneficiază de ajutor social,
  • pentru eliberarea actelor de identitate persoanelor reţinute sau arestate care nu dispun de mijloace financiare.

Acordarea scutirii se face în baza documentelor care atestă faptul că solicitantul se află în una dintre situaţiile mai sus menţionate, astfel:

  • solicitarea scrisă a instituţiei de ocrotire şi protecţie socială în care se află copiii orfani, abandonaţi şi persoanele în vârstă,
  • documentul care atestă handicapul de gradul I şi II,
  • adeverinţa eliberată de serviciul specializat din cadrul primăriei, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social, solicitarea scrisă a unităţii de poliţie, pentru persoanele reţinute ori arestate.

Persoanele care sunt victime ale calamităţilor naturale, ale incendiilor sau ale unor dezastre sunt exceptate de la plata cheltuielilor de producere şi eliberare a actelor de identitate, în baza declaraţiei pe propria răspundere, dată în prezenţa personalului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, precum şi a comunicării primăriei locului de domiciliu.

De asemenea, cheltuielile pentru producerea şi eliberarea actelor de identitate, necesare a fi preschimbate ca urmare a schimbării denumirii străzilor, a renumerotării imobilelor, a schimbării denumirii, reorganizării ori trecerii într-un alt rang a unităţilor administrativ-teritoriale,  se suportă de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile prevăzute la art. 41 alin.(1) coroborat cu art.19 din O.U.G. nr.97/2005.

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©