DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

 
DOCUMENTE NECESARE:
 
 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul;
 • certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie;
 • hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu,  original şi copie;
 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;

  Dacă dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
  În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

.

.

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©