DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

BILANŢUL ANUAL AL ACTIVITĂŢILOR DIRECŢIEI PE ANUL 2019

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Documente eliberate de serviciile publice comunitare locale 2016/2017/2018/2019 CI și CIP

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Instanțe de Judecată și Parchete

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

D.G.A.S.P.C.

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Persoane Fizice

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Alte instituții

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

*

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Acte de stare civilă înregistrate la S.P.C.L.E.P. și primăriile din județ

Nașteri

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Căsătorii

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Decese

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

*

Certificate de stare civilă înregistrate la S.P.C.L.E.P. și primăriile din județ

Nașteri

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Căsătorii

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Decese

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

*

Formulare standard multilingve de stare civilă înregistrate la S.P.C.L.E.P. și primăriile din județ

Nașteri

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Căsătorii

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Decese

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

*

Extrase multilingve de stare civilă înregistrate la S.P.C.L.E.P. și primăriile din județ

Nașteri

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Căsătorii

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

Decese

0
2016
0
2017
0
2018
0
2019

*

Activități desfășurate de Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș

Îndrumarea și controlul activității de stare civilă pe teritoriul județului: 105 controale la oficiile de stare civilă din județul Timiș

Dosare privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice: 151 total verificate din care:

0
Soluționate
0
Restituite

Înscriere/atribuire CNP pentru eliberarea pașaportului: 53

Eliberări extrase pentru uz oficial după actele de stare civilă: 191

0
Către Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
0
Către alte instituții conform Legii 119/1996, republicată
0
Către dosarele proprii de transcrieri, rectificări, schimbări de nume, CNP

Eliberări adrese comunicare date, conform anexei nr. 9 din metodologie: 28

Eliberări dovezi privind scutirea de publicare a cererii de schimbare pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice: 8

Eliberări copii Dispoziții de schimbare pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice: 3

Centralizarea și verificarea certificatelor de stare civilă solicitate de către DEPABD: 30

Mențiuni operate în exemplarul II al Registrelor de Stare Civilă: 9.765

Avize acordate:

Transcrieri certificate de stare civilă emise de autoritățile străine: 2429 dosare

0
Avizate
0
Restituite

Reconstituiri și întocmiri ulterioare acte de stare civilă: 8 dosare

Rectificări acte de stare civilă: 364 dosare

0
Avizate
0
Restituite

Înregistrări tardive acte de naștere: 271 dosare

0
Avizate
0
Restituite

Alocare a unui număr din Registrul unic al Certificatelor de divorț: 201

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©