DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

BILANŢUL ANUAL AL ACTIVITĂŢILOR DIRECŢIEI PE ANUL 2021

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Un număr de 196 adrese primite din partea Direcției de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date privind solicitări diverse, reglementări, instrucțiuni și metodologii noi de lucru, au fost transmise conform precizărilor specifice la Serviciile Publice Locale de Evidență a Persoanelor și primăriile din județ.

Activități desfășurate de S.P.C.L.E.P.

0
Acte de identitate eliberate
0
Cărți de identitate
0
Cărți de identitate provizorii

Documente eliberate de serviciile publice comunitare locale 2018/2019/2020/2021 CI și CI

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Activități ale Serviciului Județean de Evidență a Persoanelor - Furnizări de date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor

0
Instanțelor de judecată și Parchetelor
0
Direcției generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului
0
Persoae fizice
0
Alte instituții (cab. de avocatură, soc. de insolvență, agenți economici, etc.)
0
Comunicări primite de la Parchete și Instanțe de Judecată privind interzicerea unor drepturi
0
Comunicări pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate primite de Direcția Generală de Pașapoarte
0
Introducerea în aplicația PORTAL a alertelor asociate cetățenilor români pentru care s-a adoptat măsura izolării/carantinei/îmbolnăvire/deces
0
Actualizarea informațiilor referitoare la instruirea, rvocarea, întreruperea ori suspendarea măsurilor preventive prevăzute la art. 10 alin. (3) lit. k din H.G. 295/2021

Instanțe de Judecată și Parchete

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

D.G.A.S.P.C.

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Persoane Fizice

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Alte instituții

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

*

ACTIVITĂŢI PE LINIE DE STARE CIVILĂ

Acte de stare civilă înregistrate la S.P.C.L.E.P. și primăriile din județ

Nașteri

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Căsătorii

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Decese

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

*

Certificate de stare civilă înregistrate la S.P.C.L.E.P. și primăriile din județ

Nașteri

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Căsătorii

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Decese

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

*

Formulare standard multilingve de stare civilă înregistrate la S.P.C.L.E.P. și primăriile din județ

Nașteri

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Căsătorii

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Decese

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

*

Extrase multilingve de stare civilă înregistrate la S.P.C.L.E.P. și primăriile din județ

Nașteri

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Căsătorii

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

Decese

0
2018
0
2019
0
2020
0
2021

*

Activități desfășurate de Serviciul de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș

Îndrumarea și controlul activității de stare civilă pe teritoriul județului: 11 controale la oficiile de stare civilă din județul Timiș

Dosare privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice: 142 total verificate din care:

0
Soluționate
0
Restituite

Înscriere/atribuire CNP pentru eliberarea pașaportului: 42

Eliberări extrase pentru uz oficial după actele de stare civilă: 205

0
Către Direcția de Evidență a Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
0
Către alte instituții conform Legii 119/1996, republicată
0
Către dosarele proprii de transcrieri, rectificări, schimbări de nume, CNP

Eliberări adrese comunicare date, conform anexei nr. 9 din metodologie: 102

Eliberări dovezi privind scutirea de publicare a cererii de schimbare pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice: 4

Eliberări copii Dispoziții de schimbare pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice: 4

Centralizarea și verificarea certificatelor de stare civilă solicitate de către DEPABD: 46

Mențiuni operate în exemplarul II al Registrelor de Stare Civilă: 12.499

Avize acordate:

Transcrieri certificate de stare civilă emise de autoritățile străine: 2421 dosare

0
Avizate
0
Restituite

Reconstituiri și întocmiri ulterioare acte de stare civilă: 3 dosare

0
Avizate
0
Restituite

Rectificări acte de stare civilă: 246 dosare

0
Avizate
0
Restituite

Înregistrări tardive acte de naștere: 271 dosare

0
Avizate
0
Restituite

Alocare a unui număr din Registrul unic al Certificatelor de divorț: 163

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©