DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

DIRECȚIA DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR TIMIȘ

Comunicat

Eliminarea unor taxe pentru servicii prestate în domeniul evidenței persoanelor și al stării civile

Potrivit prevederilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 1 februarie 2017, serviciile publice prestate în domeniile evidența persoanelor și stare civilă, enumerate mai jos, NU vor mai fi condiționate de plata taxelor/tarifelor corespunzătoare.

Taxele eliminate/abrogate sunt următoarele:

  1. Taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 5 lei percepută pentru prestarea următoarelor servicii : eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și a domiciliului ; eliberarea copiei de pe dispoziția de schimbare a numelui ; eliberarea și preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români ; înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței ; eliberarea cărții de identitate provizorii ; înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor;
  2. Taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 15 lei percepută pentru înmânarea dispoziției de schimbarea a numelui și sexului;
  3. Taxa consulară în valoare de 22 lei pentru eliberarea certificatelor de atestare a cetățeniei și a domiciliului;
  4. Taxa consulară în valoare de 35 lei pentru identificarea unei persoane pe teritoriul României.

.

.

Toate drepturile aparţin Direcției de Evidență a Persoanelor Timiş ©